چین کدک های روتاری اپتیکال سازنده

سازنده حرفه ای حرفه ای از سال 2001

Encoders افزایشی و مطلق همه با کیفیت بالا

نقشه سایت

محصولات

کدک های روتاری اپتیکال
Encoder روتاری با وضوح بالا
کد کننده کوچک روتاری
رمزگذار محور محکم
کد کننده های افزایشی شفت توخالی
تک قطبنده مطلق رمزگذار
رمز گذار مطلق شفت مطلق
وظیفه سنگین
از طریق کدکور سوراخ
لنگر Encoder
سنسور چرخشی موتور سروو
کد کننده آسانسور
رمز گذار بدون درز
ماژول کد کننده روتاری
اطلاعات تماس