حداکثر 5 پرونده ، هر اندازه 10 میلیون پشتیبانی می شود. خوب
Shanghai Hengxiang Optical Electronic Co., Ltd. 86-21-54613487 fang@shhxgd.cn
اخبار قیمت دریافت کنید
خانه - اخبار - گواهینامه شرکت رمزگذار Hengxiang

گواهینامه شرکت رمزگذار Hengxiang

April 28, 2022

فنیاختراعات و گواهینامه های انولوژی
اعطا گواهینامه های سازمانی افتخاری مانند 3 اختراع اختراع و 17 اختراع مدل کاربردی، گواهی CE-ATC، گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO، گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت QMS، و شرکت پیشگام
ما گواهینامه ملی سیستم مدیریت کیفیت را با تمام موارد آزمایش شده مطابق با آن گذراندیم و به این ترتیب صلاحیت تولید حرفه ای را به دست آوردیم.